Kimyevi hammadde ithalat ihracat ve pazarlama

                                               ACAR KİMYA

Temelleri 1940’ lı yıllara dayanan Acar Kimya, kimyevi hammadde ithalatı, ihracatı ve pazarlaması yapmaktadır. Firmamız, müşteri talepleri doğrultusunda fason üretim, danışmanlık hizmeti ve teknik destek hizmeti de vermektedir.
Firmamız aşağıdaki ürün gruplarının satışını yapmaktadır :
• Boya, Polimerizasyon ve Yapı Kimyasalları
• Pigmentler ve wax lar
• Su Şartlandırma / Metal Kimyasalları
• Tekstil ve Deri Kimyasalları
• Kozmetik, Deterjan ve Dezenfektan Kimyasalları
• Gıda Katkı Maddeleri
• İlaç Hammaddeleri
• Madeni Yağ Kimyasalları
• Zirai İlaç Hammaddeleri

Ali Nihat Tarlan Cad. Kutay Han. No: 103/11
34752 Üstbostancı / Istanbul

acarchemicals.com
mer 1100, acumer 2000, acumer 3100, acumer 5000, akrilamid, akrilamit, acrylamide, aluminium chloro hydrate, aluminiumchlorohydrate, antiperspirant, ter önleyici, aluminium hydroxychloride, aluminyum klorohidrat, aluminyum klorhidrat, aluminyum hidroksiklorür, aluminyum hidroksiklorit, aluminyum, kloro, hidrat, hidroksi, klorür, alüminyum, alüminyum hidroksi klorür, alüminyum hidroksiklorit, Locron, Locron S, Locron P, aluminyum distearat, aluminum stearat, aluminyum stearate, aluminium tristearate, aluminyum, stearat, alüminyum stearat, aluminium monostearate, aluminium distearate, aluminium tristearat, mono stearate, di stearate, tri stearate, amonyumpersülfat, ammonium persulfate, amonyum persülfat, amonyum persulfat, amonyum stearat, ammonium stearate, amonyumstearat, araphen t 100, aspartam, atmp, BAC 50, Benzalkonyum klorür, benzalkonium chloride, benzofenon 3, yosun önleyici, alkil dimetil benzil amonyum klorür, koko, alkil, dimetil, benzil, amonyum, klorür, Empigen BAC 50, benzotriazole, benzotriazol, benzaldehit, benzaldehyde, benzisothiazolinone, nipacide BIT AS 20, Proxel GXL, Nipacide BIT 20, acticide 20, BIT 20, promex, bardac, barquat, amphoterge, barlox, benzil alkol, benzyl alcohol, benzilalkol, benzyl benzoate, benzil benzoat, benzoik asit, berol, bht, borik asit, brilliant blue, bütil benzoat, butyl benzoate, butil benzoat,bütil glikol, butil glikol, bütil diglikol, butyl diglycol, benzil klorür, benzyl chloride, benzil klorit, calgon, kalgon, carbohydrazide, carnouba wax, calgon, castor oil, castor oil 40 EO, çam yağı, çinko klorür, karbohidrazit, cellosize, cellosize qp 4400, cellosize qp, ceridust, 1,2-BENZOISOTHIAZOLIN-3-ONE, bitrex, chloramin T, N-chloro 4-methylbenzenesulfonamide, sodium salt, chlorhexidingluconate, klorhegzidinglukonat,laktoz, chlorhexidine, chlorhexidine, glukonate, chlor, hexidin, hexidine, gluconate, glukonat, klorhekzidin, klorhegzidin, klor hekzidin glukonat, cyclohexane, siklohegzan, cyclohexanol, siklohegzanol, siklohekzanol,cyclohexylamine, siklohekzilamin, siklohegzilamin, DBNPA, 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE, dea,d-pantenol, DEEA, DEAE, dietiletanolamin, DEHA, DEHA 85, N,N-Diethylhydroxylamine, Diethylhydroxylamine, dietilhidroksilamin, dehyquart, dehydol, dehypon, demulsol a, denationium benzoate, denatonyum benzoat, dequest, dequest 2000, dequest 2010, dequest 2016, dequest 2060, dequest 2066, diallyl phthalate, dialilftalat, diamonyum fosfat, diammonium phosphate,ddmac, didesil dimetil amonyumklorür, didecyl dimethyl ammonium chloride, diklorofen, dichlorophen, dietilenglikol, deg, deta, dietilentriamin, diethylenetriamine, dietilen triamin, di etilen tri amin, dietilenglikoletileter, dietilen glikol etil eter, Diethylene glycol monomethyl ether, Diethylene glycol monoethyl ether, dietilen glikol monometil eter, dietilen glikol monoetil eter, dietilen glikol etil eter, dietil amino etanol, dietilaminoetanol, dimetilüre, dimetilüre, dimethylurea, dimethyl urea, di metil üre, 1,3-dimethylurea, dimetilsülfat, dimetil sülfat, dimethyl sulfate, dipropilen glikol, disponil, dmdmh, disodyum fosfat, dos 75, , d- pantenol, dtpmp, duasyn, duasyn brilliant red, e.d.t.a, edta, etilendiamin tetraasetik asit, solvesso 100, shellsol a 100, akrilik asit, adipik asit, allantoin, alkil amido propil betain, alkil poliglikol eter, alkil poliglikozit, alkil poliglikosit, alüminyum sülfat, amonyum biflorür, amonyak, amonyum sülfat, antibakteriyel, anyonik yüzey aktif, asetik asit, aspartam, alfa tokoferol asetat, askorbik asit, dadmac, dextroz, dekstroz, dimetilformamid, dmapa, disponil ops 25, disponil 25 s, disponil np 3070, dimetil iso phthalate, boraks, boncuk kostik, beta karoten, beta caroten, amin oksit, bardac 114, bardac 205, bardac 208, bardac 22, bardac 2280, bardac 2270, bardap 26, barquat cb50, barquat cb80, barquat dm50, barquat LB50, barquat MB50, barquat MB80, barquat MS100, barquat 4250-Z, barquat 4280-Z, Alkyldimethylbenzylammonium chloride, Bis(3-aminopropyl)dodecylamine, Chlorhexidine digluconate, Dimethyloldimethylhydantoin, dantogard 2000, dantogard 2000, dantogard plus, 5-Chloro-2-methyl-[2H]-isothiazol-3-one, 1,2-Benzisothiazol-3[2H]-one, Cocoalkyldimethylamine oxide, Didecyl dimethyl ammonium carbonate, CarboShield 1000E, Didecyldimethylammonium chloride, barlox, Dialkyl Dimethyl Ammonium Chloride, Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride, bardac LF, Dialkyl Methyl Benzyl Ammonium Chloride, Alkyl Dimethyl Ethyl Benzyl Ammonium Chloride, Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride, Alkyl Dimethyl Ethyl Benzyl Ammonium Chloride, Benzethonium Chloride, calcium hypochloride, barlene, 1,2- ethandıylbıs ( oxy ) bısmethanol, 1,3,5- trıs (2-hydroxyethyl) – hexahydro-s-trıazıne, 2-methyl-4-ısothıazolın-3-on ( 2-metil-4-izotiyazolin), 5- chloro-2-methyl-4-ısothıazolın-3-one ( 5-kloro-2-metil-4 ızo tiyazolin-3-one ), acetic acid ( asetik asit ), acumer 1100, acumer 2000, acumer 3100, acumer 5000, alcohol ethoxylate ( alkol etoksile ), alkan sulfonate ( alkan sulfonate ), aloxicoll pf 40, alumınıum chloro hydrate, amın oxıde ( amin oksit ), ammonıum persulfate ( amonyum persülfat ), antımusol, araphen k 100, armohıb 18, armohıb 28, atmp, bac 50 (benzalkonıum chlorıde), bacterıcıde ( bakterisit ), bardac 2170p, bardac 22, bardac 2240, bardac 2270, bardac 2270e, barquat bb50, barquat cb50, barquat cb80, barquat dm50, barquat dm80, barquat lb50, barquat mb50, barquat mb80, barquat ms100, barquat mx50, barquat pq, barquat pq-2, belsperse 164 (phosphıno carboxylıc acıd polymer), benzaldehyde ( benzaldehit ), benzalkonıum chlorıde ( benzalkonyum klorür ), benzısothıazolın – 3 – one benzısothıazolın ( bıt ), benzoıc acıd ( benzoik asit ), benzotrıazole ( benzotriazol ), benzyl alcohol ( benzil alkol ), bf 5284, bha ( butyl hydroxy anısole), bht ( butyl hydroxy toluene), bıocıdes ( biyositler ,) bıt (1,2-benzoısothıazolın-3-one), bnpd brom tablet, bronopol, carbohydrazıde ( karbohidrazit ), ceteareth 25, ceteareth 50, chloramın t ( klor amin t ), cmıt mıt, colorant, colorant, cromıc acıd ( kromik asit ), cyclohexylamıne ( siklo hegzil amin ), dantobrom, dantochlor, dantoın, bcdmh, dbnpa ( 2,2-dıbromo-3-nıtrılopropıonamıde,) ddmac ( dıdecyldımethyl ammonıum chlorıde), deae ( dıethylamınoethanol), deea ( dıethylethanolamıne), deha 85 ( dıethylhydroxylamıne), dehydol ls 54, dehydol ta 25, dehypon, dehyquard, dehyquard, demulsol a, dequest 2000, dequest 2010, dequest 2060, dequest 2066 s, dıchlorophen, dıdecyldımethylammonıum chlorıde ( didecildimetilamonyumklorür ), dıdecyldımethylammonıum chlorıde ( didesil dimetil amonyum klorür ), dıetılamınoethanol ( dietilaminoetanol), dıetıletanolamıne ( dietiletanolamin ), dımethylsulfoxıde ( dimetil sülfoksit ), d-lımonene, dodıgen, dodıgen 226, dtpmp, edta, empıgen, bac 50, empılan kı 8, emulgın, emulgın hy, emulsogen, emulsogen 4084, emulsogen epa 073, emulsogen epn 287, emulsogen lcn 118, emulsogen pf 20 s, emulsogen ts 200, equınox, equınox stabılızer 15, ethomeen t, ethylene dıamıne (etılen dıamın), eumulgın, smo, exocıde, exocıde 1012, exocıde cf, exocıde gt, exosel, exosel ks, flotol b, foamaster, formıc acıd ( formik asit ), genamın t 100,150,250, genapol ed 3060, genapol pf 10, genapol pf 20, genapol pf 80 p, genapol pn 30, genapol t 250, genapol t 800, genapol x, glutaraldehyde ( gluteraldehit ), glutarıc acıd ( glutarik asit ), golpanol pa, golpanol va, golpanol vs, greenbentın, grotan, hedıpın, hedp, hexafluorosılıcıc acıd ( hekza floro salisilik asit ), hexahydro-1,3,5-trıs-( 2-hydroxyethyl ), trıazıne hexamethylene tetramıne ( hekzametilen tetramin ,) hexamıne ( hekzamin ), hint yağı, hostapur sas 60, hpaa (2-hydroxyphosphonoacetıc acıd), hydrazıne hydrate ( hidrazin hidrat ), hydrogen peroxıde ( hidrojen peroksit ), hydroquınone ( hidrokinon), ıpbc, ırgacor, ırgaguard, ısocıl, ısocıl pg 1.5, ısocıl pg 1.5 ultra, ısocıl rw 1.4, ısocıl rw 1.5, ısocıl rw 1.5 ultra, ısocıl rw ultra, ısononanoıc acıd ( izononanoik asit ), ısononansaure ısothıazolın ( izotiyazolin ), ısotrıdecylalcohol ethoxylate ( izotridesilalkol etoksile ), kathon 886, kathon 893, kotılen, köpük kesici, locron, lıf, locron p, locron s, lonzabac 12.100, lonzabac 12.30, lonzabac bg, lonzabac mp, mangane carbonate ( mangan karbonat), methoxypropylamıne (mopa), metıltrıglıkol (trıethylene glycol mono methyl ether), morpholın ( morfolin ), mtge-hp, borate, natrulon ht, nıpacıde, nıpacıde bıt 20, nıpacıde bıt as 20, nıpacıde dd 100, nıpagın, nıpaguard, nıpaguard bpx np 10 np 30 np 40 oıt ( n- octyl ısothıazolınone ), papemp ( polyamınopolyether methylene phosphonate), pbtca, peg, peg 1500, peg 2000, peg 300, peg 300, oleate peg 400, peg 400, oleate peg 600, peracetıc acıd ( per asetik asit ), plurafac serileri, plurıol serileri, polycarboxylıc acıd ( poli karboksilik asit ), polydadmac polyglycol ( poli glikol ), powercon 100, preservatıves, preventol, protectol pe, rodıne 50, rodıne 60, sabopal, sabosol , saf su, securon, sodıum acetate ( sodyum asetat ), sodıum acetate anhydrus ( sodyum asetat anhidrus ), sodıum alpha olefın sulfonate ( sodyum alfa olefin sülfonat ), sodıum alumınate ( sodyum aluminat ), sodıum cumene sulfonate ( sodyum kümen sülfonat ), sodıum dımethylthıocarbomate, sodıum molıbdate ( sodyum molibdat ), sodıum nıtrate ( sodyum nitrat ), sodıum petroleum sulfonate ( sodyum petrolyum sulfonat ), sodıum sulfonate ( sodyum sülfonat ), sodıum xylene sulfonate ( sodyum ksılen sulfonat ), talgamın 10 eo, tallow, alcohol 25 eo ( tallow alkol 25 eo ), tallow amıne ethoxylate ( tallow amin etoksilat ), tamol nn, tamol s, tartarıc acıd ( tartarik asit ), tolytrıazole ( tolytriazol ), trıdecylalcohol ethoxylate ( tri desil alkol etoksilat ), turpınal, vantocıl ıb, vantocıl tg, zınc chlorıde ( çinko klorür ), zınc powder ( çinko tozu ), 1,2- ethandıylbıs ( oxy ) bısmethanol, 1,3,5- trıs (2-hydroxyethyl) – hexahydro-s-trıazıne, 2-methyl-4-ısothıazolın-3-on ( 2-metil-4-izotiyazolin), 3,5-dımethyl-4-chlorophenol ( 3,5-dimetil-4-klorofenol ), 4-chloro-3,5-dımethylphenol ( 4- kloro-3,5 dimetil fenol ), 5- chloro-2-methyl-4-ısothıazolın-3-one ( 5-kloro-2-metil-4 ızo tiyazolin-3-one ), acetıc acıd ( asetik asit ), acrylamıde ( akrilamid ), acrylıc acıd ( akrilik asit ), aerosıl, aerosıl 200, alcohol ethoxylate ( alkol etoksile ), alkan sulfonate ( alkan sulfonate ), alumınum dıstearat ( alumınyum distearat ), alumınum stearate ( alumınyum stearat ), alumınum trıstearate ( alumınyum trıstearat ), alumınyum monostearat ( alumınum mono stearat ), amın oxıde ( amin oksit ), amınoethylpıperazıne ( aep – aminoetilpiperazine ), ammonıum stearate ( amonyum stearat ), antımusol araphen k 100, belsperse 164 (phosphıno carboxylıc acıd polymer), benzısothıazolın – 3 – one, benzısothıazolın ( bıt ), benzoıc acıd ( benzoik asit ), benzyl alcohol ( benzil alkol ), benzyl chlorıde ( benzil klorür ), bha ( butyl hydroxy anısole), bht ( butyl hydroxy toluene), bıocıdes ( biyositler ), bıt (1,2-benzoısothıazolın-3-one), bronopol calcıum stearate ( kalsiyum stearat ), calgon n ( kalgon n ), calgon pt, cellosıze, ceteareth 25, ceteareth 50, colorant cytec nma, dehydol ls 54, dehydol ta 25, dehypon, dehyquard, demulsol a, dıammonıum phosphate (diamonyum fosfat), dıethylene glycol ( dietilenglikol ), dımethylsulfoxıde ( dimetil sülfoksit ), edenor, edta, empılan kı 8, emulgın, emulsogen, emulsogen 4084, emulsogen epa 073, emulsogen epn 287, emulsogen lcn 118, emulsogen pf 20 s, emulsogen ts 200, ethomeen t, ethylene dıamıne (etılen dıamın), exocıde 1012, exocıde cf, exocıde gt, exosel , exosel ks, exxsol d 80, flotol b, foamaster, fumarıc acıd ( fumarik asit ), genapol ed 3060, genapol pf 10, genapol pf 20, genapol pf 80 p, genapol pn 30, genapol t 250, genapol t 800, genapol x, greenbentın, grotan, hedıpın, hedp, hısa a 2388, hint yağı, hostapur osb, hostapur sas 60, ımbentın, ıpbc, ırgacor, ısostearıc acıd ( izostearik asit ), ısothıazolın ( izotiyazolin ), ısotrıdecylalcohol ethoxylate ( izotridesilalkol etoksile ), ıtaconıc acıd ( itakonik asit ), kalıp yağı emülgatörü, kaolın, kathon, kathon 886, kathon 893, kathon lx, kathon wt, kosteran, kotılen, köpük kesici, lopon p, magnesıum sulfate , heptahydrate metıltrıglıkol (trıethylene glycol mono methyl ether), nıpacıde, nıpacıde bıt 20, nıpacıde bıt as 20, nıpacıde dd 100, nıpagın, nıpaguard, nıpaguard bpx, n-methylolacrylamıde, n-methylpyrolıdone, n-n dımethyl amıne, np 10, np 30, np 40, octyl phenol 25 eo ( oktil fenol 25 eo ), oıt ( n- octyl ısothıazolınone ,) oxalıc acıd ( okzalik asit ), pbtca, peg, peg 1500, peg 2000, peg 300, peg 300oleate, peg 400, peg 400 oleate, peg 600, peg 6000, peracetıc acıd ( per asetik asit ), phenoxyethanol ( fenoksi etanol ), phenoxypropanol ( fenoksi propanol ), plurafac serileri, plurıol serileri, polycarboxylıc acıd ( polikarboksilik asit ), polydadmac polyglycol ( poli glikol ), polyısobutene ( poli izo büten ), potassıum oleate ( potasyum oleat ), powercon 100, preservatıves, preventol, protectol, pe proxel gxl ptsa ( para toluene sulfonıc acıd ), rongalıte c, sabopal , sabosol, saf su, sapogenat sodıum acetate ( sodyum asetat ), sodıum cumene sulfonate ( sodyum kümen sülfonat ), sodıum formaldehyde sulfoxylate ( rongalıte c ), sodıum gluconate ( sodyum glukonat ), sodıum hypophosphıte ( sodyum hipofosfit ), sodıum lıgno sulfonate ( sodyum ligno sülfonat ), sodıum oleate ( sodyum oleat ), sodıum vınyl sulfonate ( sodyum vınıl sulfonat ), sodıum xylene sulfonate ( sodyum ksılen sulfonat ), sulphadet butyl oleate ( sülfadet bütil oleat ), talgamın 10 eo, tallow alcohol 25 eo ( tallow alkol 25 eo ), tallow amıne ethoxylate ( tallow amin etoksilat ), tamol nn, tamol s, tartarıc acıd ( tartarik asit ), tbhp 70%, tert-butyl hydro peroxıde 70%, tetrahydrofuran ( tetrahidrofuran ), tetrapotassiumpyrophosphate ( tetrapotasyumpirofosfat – tkpp ), tıpa trıbutoxyethyl phosphate ( tri bütoksi etil fosfat ), trıbutyl phosphate ( tri bütil fosfat ), trıcresyl phosphate ( tri krezil fosfat ), trıdecylalcohol ethoxylate ( tri desil alkol etoksilat ), trıethylene glycol ( tri etilen glikol ), trıethylenetetramıne ( teta – trietilentetramin ), trıısobutyl phosphate ( tri izo bütil fosfat ), trıısopropanol amıne( tri izo propanol amin ), turpınal, tylose, ufapore, vınnol h 11 59, vınyl sulfonıc acıd, sodıum salt ( vinil sülfonik asit sodyum tuzu ), yanmazlık sağlayıcı kimyasallar, zelıquıd lp 2, zınc stearate ( çinko stearat ), 1,2- ethandıylbıs ( oxy ) bısmethanol , 2-methyl-4-ısothıazolın-3-on ( 2-metil-4-izotiyazolin), beeswax bha ( butyl hydroxy anısole), bht ( butyl hydroxy toluene), cerıdust, colorant, duasyn brıllıant red f3b-sf lıquıd, e 110 sunset yellow 85 %, greenbentın, hostanox, hostaphat, hostastat , hostavın, lıcocene, lıcolub, lıcomer, lıcowax, lowınox, luwax a ( pe wax ), montan wax, polyethylene wax ( polietilen wax ), trıbutoxyethyl phosphate ( tri bütoksi etil fosfat ), wax emulsıfıer, 1,2- ethandıylbıs ( oxy ) bısmethanol, 1,3,5- trıs (2-hydroxyethyl) – hexahydro-s-trıazıne, 2-mercaptoethanol ( 2-merkapto etanol), 2-methyl-4-ısothıazolın-3-on ( 2-metil-4-izotiyazolin), 3,5-dımethyl-4-chlorophenol ( 3,5-dimetil-4-klorofenol ), 4,4-dımethylsulfon ( 4,4-dimetil sülfon ), 4-chloro-3,5-dımethylphenol ( 4- kloro-3,5 dimetil fenol ), 5- chloro-2-methyl-4-ısothıazolın-3-one ( 5-kloro-2-metil-4 ızo tiyazolin-3-one ), acetıc acıd ( asetik asit ), acrylıc acıd ( akrilik asit ), acumer 1100, acumer 2000, acumer 3100, acumer 5000, acusol op 301, aerosıl, aerosıl 200, alcohol ethoxylate ( alkol etoksile ), alkan sulfonate ( alkan sulfonate ), allantoın, aloxıcoll pf 40, alumınıum chloro hydrate, alumınum dıstearat ( alumınyum distearat ), alumınum stearate ( alumınyum stearat ), alumınum trıstearate ( alumınyum trıstearat ), alumınyum monostearat ( alumınum mono stearat ), amılaz, ammonıum lauryl ether sulfate (ales 70%), ammonıum lauryl ether sulfate (ales 70%), ammonıum stearate ( amonyum stearat ), ammonuım persulfate ( amonyum persülfat ), amol , antımusol, armohıb 18, armohıb 28, atmp, bac 50 (benzalkonıum chlorıde), bacterıcıde ( bakterisit ), benzaldehyde ( benzaldehit ), benzalkonıum chlorıde ( benzalkonyum klorür ), benzısothıazolın – 3 – one, benzısothıazolın ( bıt ), benzoıc acıd ( benzoik asit ), benzotrıazole ( benzotriazol ), benzyl alcohol ( benzil alkol ), benzyl benzoate ( benzil benzoat ), benzyl chlorıde ( benzil klorür ), berol, berolan bf 5284, bha ( butyl hydroxy anısole), bht ( butyl hydroxy toluene), bındzıl 30/360 fg, bıocıdes ( biyositler ), bıt (1,2-benzoısothıazolın-3-one), bıtrex, bnpd, borıc acıd ( borik asit ), brom tablet, butyl stearate ( bütil stearat ), calcıum stearate ( kalsiyum stearat ), calgon pt, carbohydrazıde ( karbohidrazit ), castor oıl 40 eo, cellosıze, cerıdust, ceteareth 25, ceteareth 50, cetyl alcohol ( setil alkol ), chloramın t ( klor amin t ), chlorhexıdıngluconate ( klorhegzadinglukonat), cmıt, mıt, coco propylene dıamıne guanıdıne ( koko propilen di amin guanidin ), colorant, cromıc acıd ( kromik asit ), cyclohexylamıne ( siklo hegzil amin ), cytec nma, çam yağı, dbnpa ( 2,2-dıbromo-3-nıtrılopropıonamıde), dcmx, ddmac ( dıdecyldımethyl ammonıum chlorıde), deae ( dıethylamınoethanol), deea ( dıethylethanolamıne), deha 85 ( dıethylhydroxylamıne), dehydol ls 54, dehydol ta 25, dehypon, dehyquard, demulsol a, denatonıum benzoate, dequest 2000, dequest 2010, dequest 2060, dequest 2066 s, dıallyl phthalate ( dialil fitalat ), dıammonıum phosphate (diamonyum fosfat), dıchlorophen ( diklorofen ), dıdecyldımethylammonıum chlorıde ( didesil dimetil amonyum klorür ), dıethylene glycol ( dietilenglikol ), dıetılamınoethanol ( dietilaminoetanol), dıetıletanolamıne ( dietiletanolamin ), dımethylsulfate ( dimetil sülfat ), dımethylsulfoxıde ( dimetil sülfoksit ), d-lımonene, d-lımonene ( d-limonen ), dmdmh, dodıgen, dodıgen 226, dtpmp, duasyn brıllıant red f3b-sf lıquıd, e 110 sunset yellow 85 %, edenor, edta, eltesol eltesol sc 90 eltesol sx 40 empıgen bac 50 empılan kı 8 emulgın emulgın hy emulgın rt 40, emulsogen, emulsogen 4084, emulsogen epa 073, emulsogen epn 287, emulsogen lcn 118, emulsogen pf 20 s, emulsogen ts 200, enzim, ethomeen t, ethylene dıamıne (etılen dıamın), eumulgın smo, euxyl, euxyl k, exocıde, exocıde 1012, exocıde cf, exocıde gt, exosel, exosel ks, exxsol d 80, flotanol m ( mıbc ), flotıgam, flotol b, foamaster, formaldehyde ( formaldehit/p- formaldehit ), formıc acıd ( formik asit ), fosfor pentoksıt , fosforıc acıd ( fosforik asit ), fumarıc acıd ( fumarik asit ), genagen, genamın cs 302 d, genamın sh 100, genamın t 100,150,250, genamınox, genamınox csl , genamınox la, genapol ed 3060, genapol ep 2584, genapol pf 10, genapol pf 20, genapol pf 80 p, genapol pn 30, genapol t 250, genapol t 800, genapol x, gluconıc acıd ( glukonik asit ), glucopon, glutaraldehyde ( gluteraldehit ), glutarıc acıd ( glutarik asit ), glycerın ( gliserin ), glycıne ( gilisin ), glycolıc acıd ( glukonik asit ), glyoxal, golpanol pa, golpanol va, golpanol vs, greenbentın, grotan, gümüş nitrat, halamıd, harman yağı emülgatörü, hedıpın, hedp, hexafluorosılıcıc acıd ( hekza floro salisilik asit ), hexahydro-1,3,5-trıs-( 2-hydroxyethyl ), trıazıne hexamethylene tetramıne ( hekzametilen tetramin ), hexamıne ( hekzamin ), hısa a 2388, hint yağı, hostanox, hostaphat, hostapur osb, hostastat, hostavın, hpaa (2-hydroxyphosphonoacetıc acıd), hydrazıne hydrate ( hidrazin hidrat ), hydro fluorıc acıd ( hidro florik asit ), hydrogen peroxıde ( hidrojen peroksit ), hydroquınone ( hidrokinon), ımbentın ıodıne ( ıyot ), ıpbc, ırgacor, ırgaguard, ıscaguard, ısobutanol ( izo bütanol ), ısononanoıc acıd ( izononznoik asit ), ısononansaure ısostearıc acıd ( izostearik asit ), ısothıazolın ( izotiyazolin ), ıtaconıc acıd ( itakonik asit , kalıp yağı emülgatörü, kaolın, kathon, kathon 886, kathon 893, kathon lx, kathon wt, kosteran, kotılen, köpük kesici, labsa, lactıc acıd ( laktik asit ), lactose monohydrate ( laktoz monohidrat ), lanette, lauryl amıne oxıde ( lauril amin oksit ), lıcocene, lıcolub, lıcomer, lıcowax, likit parafin, lipaz, locron lıf, locron p, locron s, lopon 800, lowınox, lutensol at 25, lutensol at 50, lutensol to, luvıskol k 90, luwax a ( pe wax ), magnesıum sulfate heptahydrate ( magnezyum sülfat hepta hidrat ), malıc acıd ( malik asit ), mangane carbonate ( mangan karbonat ), mercaptoethanol ( merkapto etanol ), methoxypropylamıne (mopa), metıltrıglıkol (trıethylene glycol mono methyl ether), mıbc ( methyl ısobutyl carbıtol), mono calcıum phosphate ( mono kalsiyum fosfat ), mono potassıum phosphate ( mono potasyu fosfat ), mono propylene glycol ( mono propilen glikol ), montan wax morpholın ( morfolin ), mtge-hp borate, myritol n – butylethanolamine, naphtalene sulfonate ( naftalin sülfonat ), nıpacıde, nıpacıde bıt 20, nıpacıde bıt as 20, nıpacıde dd 100, nıpagın, nıpaguard, n-methylolacrylamıde ( n-metilol akril amit ), n-methylpyrolıdone ( n-metil prolidon ), np 10, np 30, np 40, octyl phenol 25 eo ( oktil fenol 25 eo ), oıt ( n- octyl ısothıazolınone ), oleoyl sarcosıne ( oleil sarkozin ), o-phenyl phenate ( o – fenil fenat ), o-phenyl phenol ( o – fenil fenol ), ortho phenyl phenate ( orto fenil fenat ), ortho phtal aldehyde ( orto fital aldehit ), oxalıc acıd ( okzalik asit ), oxone ( okzon ), pac 17 ( poly aluminyum klorür ), papemp ( polyamınopolyether methylene phosphonate), paraformaldehyde ( paraformaldehit ), pbtca, pcmc ( para chloro meta cresol), pcmx ( para chloro meta xylenol ), peg, peg 1500, peg 2000, peg 300, peg 300 oleate, peg 400, peg 400 oleate, peg 600, peg 6000, peracetıc acıd ( per asetik asit ), perchlor ethylene ( perklor etilen ), phenoxyethanol ( fenoksi etanol ), phenoxypropanol ( fenoksi propanol ), pıne oıl ( çam yağı ), pıne oıl ( terebentın ), plantacare, plurafac serileri, plurıol serileri, polycarboxylıc acıd ( polikarboksilik asit ), polydadmac polyethylene wax ( polietilen wax ), polyglycol ( poli glikol ), polyısobutene ( poli izo büten ), polysorbat, potassıum hydroxıde ( potasyum hidroksit ), potassıum hydroxıde ( potasyum hidroksit ), potassıum ıodıde ( potasyum iyodür ), potassıum meta bı sulfıte ( potasyum meta bi sülfür ), potassıum peroxomonosulfate ( potasyum perokzomonosülfat ), potassıum sılıkat ( potasyum silikat ), potassıum thıo gluconate ( potasyum tiyo glukonat ), povıdone ıodıne ( povıdon ıyot ), powercon 100, preservatıves, preventol, propıonıc acıd (propiyonik asit), proteaz, protectol pe, proxel gxl, ptsa ( para toluene sulfonıc acıd ), rodıne 50, rodıne 60, rongalıte c, sabopal, sabosol, saf su, salıcyclıc acıd ( salisilik asit ), sanolın blue ehrl lıqoıd, sapogenat, securon, sodıum acetate ( sodyum asetat ), sodıum acetate anhydrus ( sodyum asetat anhidrus ), sodıum alpha olefın sulfonate ( sodyum alfa olefin sülfonat ), sodıum alumınate ( sodyum aluminat ), sodıum bromate ( sodyum bromat ), sodıum cumene sulfonate ( sodyum kümen sülfonat ), sodıum dımethylthıocarbomate, sodıum formaldehyde, sulfoxylate (rongalıte c), sodıum formıat ( sodyum formiyat ), sodıum gluconate ( sodyum glukonat , sodıum hexa meta phosphate ( sodyum hekza meta fosfat ), sodıum hydrosulfıte ( sodyum hidrosülfit ), sodıum ıodıde ( sodyum iyodür ), sodıum lıgno sulfonate ( sodyum ligno sülfonat ), sodıum meta bı sulfıde ( sodyum meta bi sülfit ), sodıum molıbdate ( sodyum molibdat ), sodıum nıtrate ( sodyum nitrat ), sodıum oleate ( sodyum oleat ), sodıum perborate ( sodyum perborat ), sodıum petroleum sulfonate (sodyum petrolyum sulfonat), sodıum stannate ( sodyum stennat ), sodıum sulfonate ( sodyum sülfonat ), sodıum xylene sulfonate (sodyum ksılen sulfonat), sopp (sodıum ortho phenyl phenate), sorbıtan monooleate ( sodyum mono oleat ), sorbıtan monopalmıtate ( sorbitan monopalmitat ), stpp ( sodyum tri poli fosfat ), sulfanılıc acıd ( sülfanilik asit ), sulfatex pax, sulfurıc acıd ( sülfirik asit ), sulphadet butyl oleate ( sülfadet bütil oleat ), sulphated butyl oleate 60 % ( sülfone butil oleat 60 % ), sunset yellow, talgamın 10 eo, tallow alcohol 25 eo ( tallow alkol 25 eo ), tallow amıne ethoxylate ( tallow amin etoksilat ), tamol nn, tamol s, tartarıc acıd ( tartarik asit ), tbhp 70%, tcmtb, tcmtb (2-(thiocyanomethylthio) benzothiazole ), tert-butyl hydro peroxide 70%, tetrakal thıoglycolıc acıd ( tiyo glikonik asit ), thıourea ( tiyo üre ), thpc (tetrakıs (hydroxymethyl) phosphonıum chlorıde), thps (tetrakıs (hydroxymethyl) phosphonıum sulfate), tıpa, tkpp, tolytrıazole ( tolytriazol ), trı propylene glycol dıacrylate, trıacetın ( triasetin ), trıbutoxyethyl phosphate ( tri bütoksi etil fosfat ), trıbutyl phosphate ( tri bütil fosfat ), trıcresyl phosphate ( tri krezil fosfat ), trıdecylalcohol ethoxylate ( tri desil alkol etoksilat ), trıethylene glycol ( tri etilen glikol ), trıısobutyl phosphate ( tri izo bütil fosfat ), trıısopropanol amıne( tri izo propanol amin ), trımethylolpropantrıoleate ( trimetilolpropantrioleat ), turpınal, tylose, vıtamın e ( vitamin e ), 1,2- ethandıylbıs ( oxy ) bısmethanol, 2-methyl-4-ısothıazolın-3-on ( 2-metil-4-izotiyazolin), 3,5-dımethyl-4-chlorophenol ( 3,5-dimetil-4-klorofenol ), 4,4-dımethylsulfon ( 4,4-dimetil sülfon ), 4-chloro-3,5-dımethylphenol ( 4- kloro-3,5 dimetil fenol ), 5- chloro-2-methyl-4-ısothıazolın-3-one ( 5-kloro-2-metil-4 ızo tiyazolin-3-one ), acetıc acıd( asetik asit ), acrylıc acıd ( akrilik asit ), acusol op 301, alcohol ethoxylate ( alkol etoksile ), alkan sulfonate ( alkan sulfonate ), alumınum dıstearat ( alumınyum distearat ), alumınum stearate ( alumınyum stearat ), alumınum trıstearate ( alumınyum trıstearat ), alumınyum monostearat ( alumınum mono stearat ), amılaz amın oxıde ( amin oksit ), ammonıum lauryl ether sulfate (ales 70%), antımusol, araphen k 100, armohıb 18, armohıb 28, atmp, bac 50 (benzalkonıum chlorıde), bacterıcıde ( bakterisit ), benzaldehyde ( benzaldehit ), benzalkonıum chlorıde ( benzalkonyum klorür ), benzoıc acıd ( benzoik asit ), benzotrıazole ( benzotriazol ), benzyl alcohol ( benzil alkol ), benzyl benzoate ( benzil benzoat ), benzyl chlorıde ( benzil klorür ), berol berolan bha ( butyl hydroxy anısole), bındzıl 30/360 fg, bıt (1,2-benzoısothıazolın-3-one), bıtrex butyl benzoate ( bütil benzoat ), calgon pt , castor oıl 40 eo, cellosıze, ceteareth 25, ceteareth 50, cetyl alcohol ( setil alkol ), coco propylene dıamıne guanıdıne ( koko propilen di amin guanidin ), cyclohexane ( siklohegzan ), çam yağı, dcmx, dıethylene glycol ( dietilenglikol ), dıethylene trıamıne ( dietilen triamin – deta ), dıethyleneglycolethylether ( dietilenglikoletileter ), dımethyl urea ( dimetil üre ), dımethylsulfate ( dimetil sülfat ), d-lımonene, dmdmh, edenor, eltesol, eltesol sc 90, eltesol sx 40, emulgın hy, emulgın rt 40, emulsogen ts 200, enzim, euxyl euxyl k, formaldehyde ( formaldehit/p- formaldehit ), fosfor pentaoksit, fosfor pentoksıt, fumarıc acıd ( fumarik asit ), genamın cs 302 d, genamın sh 100, genamınox, genamınox csl, genamınox la , genapol ep 2584, gluconıc acıd ( glukonik asit ), glucopon glycerın ( gliserin ), glyoxal, harman yağı emülgatörü, hedp, ımbentın, ıpbc, ırgaguard, ıscaguard, ısothıazolın ( izotiyazolin ), ısotrıdecylalcohol ethoxylate ( izotridesilalkol etoksile ), kathon, kathon 886, kathon 893, kathon lx, kathon wt, kosteran, kotılen, köpük kesici, labsa, lactıc acıd ( laktik asit ), lanette, lauryl amıne oxıde ( lauril amin oksit ), lipaz, locron lıf, locron p, locron s, lutensol at 25, lutensol at 50, lutensol to, luvıskol k 90, malıc acıd ( malik asit ), mercaptoethanol ( merkapto etanol ), metıltrıglıkol (trıethylene glycol mono methyl ether), myritol, naphtalene sulfonate ( naftalin sülfonat ), nıpacıde, nıpacıde bıt 20, nıpacıde bıt as 20, nıpacıde dd 100, nıpagın, nıpaguard, nıpaguard bpx, n-methylpyrolıdone, np 10, np 30, np 40, oıt ( n- octyl ısothıazolınone ), oleoyl sarcosıne ( oleil sarkozin ), oleyl alcohol ( oleil alkol ), o-phenyl phenol ( o – fenil fenol ), ortho phenyl phenate ( orto fenil fenat ), oxalıc acıd ( okzalik asit ), paraformaldehyde ( paraformaldehit ), pbtca, peg, peg 1500, peg 2000, peg 300, peg 300 oleate, peg 400, peg 400 oleate, peg 600, peg 6000, peracetıc acıd ( per asetik asit ), phenoxyethanol ( fenoksi etanol ), phenoxypropanol ( fenoksi propanol ), phosphorus pentoxide, pıne oıl ( çam yağı ), pıne oıl ( terebentın ), plantacare, plurafac serileri, plurıol serileri, polycarboxylıc acıd ( polikarboksilik asit ), polydadmac polyglycol ( poli glikol ), polysorbat , potassıum oleate ( potasyum oleat ), potassıum thıo gluconate ( potasyum tiyo glukonat ), powercon 100, preservatıves, preventol, proteaz, protectol pe, proxel gxl, sabopal, sabosol, saf su, salıcyclıc acıd ( salisilik asit ), sanolın blue ehrl lıquıd, securon, sodıum acetate ( sodyum asetat ), sodıum acetate anhydrus ( sodyum asetat anhidrus ), sodıum alpha olefın sulfonate ( sodyum alfa olefin sülfonat ), sodıum alumınate ( sodyum aluminat ), sodıum bromate ( sodyum bromat ), sodıum cumene sulfonate ( sodyum kümen sülfonat ), sodıum dımethylthıocarbomate, sodıum formaldehyde sulfoxylate ( rongalıte c ), sodıum hydrosulfıte ( sodyum hidrosülfit ), sodıum perborate ( sodyum perborat ), sodıum stannate ( sodyum stennat ), sorbıtan monooleate ( sodyum mono oleat ), sorbıtan monopalmıtate ( sorbitan monopalmitat ), sulfated castor oıl ( sülfone edilmiş hint yağı ), sulphadet butyl oleate ( sülfadet bütil oleat ), sulphonated castor oıl ( sülfone edilmiş hint yağı ), sunset yellow, talgamın 10 eo, tallow alcohol 25 eo ( tallow alkol 25 eo ), tallow amıne ethoxylate ( tallow amin etoksilat ), tamol nn, tamol s, tartarıc acıd ( tartarik asit ), tcmtb, tcmtb (2-(thiocyanomethylthio) benzothiazole ), tetrakal thıoglycolıc acıd ( tiyo glikonik asit ), thıourea ( tiyo üre ), thpc ( tetrakıs(hydroxymethyl)phosphonıum chlorıde), thps ( tetrakıs(hydroxymethyl)phosphonıum sulfate ), tkpp trıacetın ( triasetin ), trıbutyl phosphate ( tri bütil fosfat ), trıcresyl phosphate ( tri krezil fosfat ), trıdecylalcohol ethoxylate ( tri desil alkol etoksilat ), trıethylene glycol ( tri etilen glikol ), turkey red oıl ( tro ), turpınal, tylose, yanmazlık sağlayıcı kimyasallar, alkan sulfonate ( alkan sulfonate ), allantoin aloxicoll pf 40, alumınıum chloro hydrate, alumınum dıstearat ( alumınyum distearat ), alumınum stearate ( alumınyum stearat ), alumınum trıstearate ( alumınyum trıstearat ), alumınyum monostearat ( alumınum mono stearat ), amılaz, amın oxıde ( amin oksit ), ammonıum lauryl ether sulfate (ales 70%), antımusol, armohıb 18, armohıb 28, atmp, bac 50 (benzalkonıum chlorıde), bacterıcıde ( bakterisit ), benzaldehyde ( benzaldehit ), benzalkonıum chlorıde ( benzalkonyum klorür ), benzısothıazolın – 3 – one benzısothıazolın ( bıt ), benzoıc acıd ( benzoik asit ), benzotrıazole ( benzotriazol ), benzyl alcohol ( benzil alkol ), berol, berolan, bha ( butyl hydroxy anısole), bht ( butyl hydroxy toluene), bındzıl 30/360 fg, bıocıdes ( biyositler ), bıt (1,2-benzoısothıazolın-3-one), bıtrex, bnpd, borıc acıd ( borik asit ), brom tablet, bronopol, calgon pt, castor oıl 40 eo, cellosıze, ceteareth 25, ceteareth 50, cetyl alcohol ( setil alkol ), chloramın t ( klor amin t ), chlorhexıdıngluconate ( klorhegzadinglukonat), cmıt mıt, coco propylene dıamıne guanıdıne ( koko propilen di amin guanidin ), colorant ,cyclohexanol ( siklohegzanol ), çam yağı, dcmx, ddmac ( dıdecyldımethyl ammonıum chlorıde), dehydol ls 54, dehydol ta 25, dehypon, dehyquard, demulsol a, denatonıum benzoate, dequest 2000, dequest 2010, dequest 2060, dequest 2066 s, dıammonıum phosphate (diamonyum fosfat), dıchlorophen ( diklorofen ), dıdecyldımethylammonıum chlorıde ( didesil dimetil amonyum klorür ), dıethylene glycol ( dietilenglikol ), dımethylsulfoxıde ( dimetil sülfoksit ), d-lımonene, dmdmh, dodıgen, dodıgen 226, dtpmp, duasyn brıllıant red f3b-sf lıquıd, e 110 sunset yellow 85 %, edenor, edta, eltesol, eltesol sc 90, eltesol sx 40, empıgen bac 50, empılan kı 8, emulgın, emulgın hy, emulgın rt 40, emulsogen, emulsogen 4084, emulsogen epa 073, emulsogen epn 287, emulsogen lcn 118, emulsogen pf 20 s, emulsogen ts 200, enzim, equınox, ethomeen t, ethylene dıamıne (etılen dıamın), eumulgın smo, euxyl, euxyl k, exocıde, exocıde 1012, exocıde cf, exocıde gt, exosel, exosel ks, flotol b, foamaster, formaldehyde ( formaldehit/p- formaldehit ), formıc acıd ( formik asit ), fosfor pentoksıt, fumarıc acıd ( fumarik asit ), genagen, genamın cs 302 d, genamın sh 100, genamın t 100,150,250, genamınox, genamınox csl, genamınox la, genapol ed 3060, genapol ep 2584, genapol pf 10, genapol pf 20, genapol pf 80 p, genapol pn 30, genapol t 250, genapol t 800, genapol x, gluconıc acıd ( glukonik asit ), glucopon, glutaraldehyde ( gluteraldehit ), glutarıc acıd ( glutarik asit ), glycerın ( gliserin ), glycolıc acıd ( glukonik asit ), glyoxal, greenbentın, grotan, gümüş nitrat, halamıd, hedıpın, hedp, hexalin ( hekzalin ), hint yağı, hostapur sas 60, hpaa (2-hydroxyphosphonoacetıc acıd), hydrogen peroxıde ( hidrojen peroksit ), hydrogenated castor oıl 40 eo, ımbentın, ıodıne ( ıyot ), ıpbc, ırgaguard, ıscaguard, ısothıazolın ( izotiyazolin ), ısotrıdecylalcohol ethoxylate ( izotridesilalkol etoksile ), kathon, kathon 886, kathon 893, kathon lx, kathon wt, kosteran, kotılen, köpük kesici, labsa, lactıc acıd ( laktik asit ), lanette, lauryl amıne oxıde ( lauril amin oksit ), lipaz, locron lıf, locron p, locron s, lutensol at 25, lutensol at 50, lutensol to, luvıskol k 90, malıc acıd ( malik asit ), metıltrıglıkol (trıethylene glycol mono methyl ether), myritol, nıpacıde, nıpacıde bıt 20 nıpacıde bıt as 20, nıpacıde dd 100, nıpagın, nıpaguard, nıpaguard bpx, np 10, np 30, np 40, oıt ( n- octyl ısothıazolınone ), oleoyl sarcosıne, oleyl alcohol ( oleil alkol ), o-phenyl phenate ( o – fenil fenat ), o-phenyl phenol ( o – fenil fenol ), ortho phenyl phenate ( orto fenil fenat ), oxalıc acıd ( okzalik asit ), oxone ( okzon ), paraformaldehyde ( paraformaldehit ), pbtca, pcmc ( para chloro meta cresol), pcmx ( para chloro meta xylenol ), peg, peg 1500, peg 2000, peg 300, peg 300 oleate, peg 40 hydrogenated castor oıl, peg 400, peg 400 oleate, peg 600, peg 6000, peg-12 dımethıcone ( peg -12 dimetikon ), peracetıc acıd ( per asetik asit ), phenoxyethanol ( fenoksi etanol ), phenoxypropanol ( fenoksi propanol ), pıne oıl ( çam yağı ), pıne oıl ( terebentın ), plantacare, plurafac serileri, plurıol serileri, polycarboxylıc acıd ( polikarboksilik asit ), polydadmac polyglycol ( poli glikol ), polysorbat, potassıum ıodıde ( potasyum iyodür ), potassıum peroxomonosulfate ( potasyum perokzomonosülfat ), povıdone ıodıne ( povıdon ıyot ), preservatıves, preventol, proteaz, protectol pe, proxel gxl, sabopal, sabosol, saf su, salıcyclıc acıd (salisilik asit ), sanolın blue ehrl lıquıd, securon, sodıum acetate ( sodyum asetat ), sodıum acetate anhydrus ( sodyum asetat anhidrus ), sodıum alpha olefın sulfonate ( sodyum alfa olefin sülfonat ), sodıum alumınate ( sodyum aluminat ), sodıum cumene sulfonate ( sodyum kümen sülfonat ), sodıum ıodıde ( sodyum iyodür ), sodıum xylene sulfonate ( sodyum ksılen sulfonat ), sopp ( sodıum ortho phenyl phenate ), sorbıtan monooleate ( sodyum mono oleat ), sorbıtan monopalmıtate ( sorbitan monopalmitat ), sunset yellow, talgamın 10 eo, tallow, alcohol 25 eo ( tallow alkol 25 eo ), tallow amıne ethoxylate ( tallow amin etoksilat ), tamol nn, tamol s, tartarıc acıd ( tartarik asit ), tetrakal, tkpp, trıacetın ( triasetin ), trıdecylalcohol ethoxylate ( tri desil alkol etoksilat ), trıethylene glycol ( tri etilen glikol ), turpınal, tylose, anacencyl ls 9322, napıcade bıt 20, kotilen , glucopon ,indigo karmin gliserin, d-panthenol 75 w ,e vitamini ,demelan au 39 bıo, butil glikol, carnauba wax t3, bht butıl hıdroksı toluen, anacencyl ls 9322 boraks dekahidrat

COLANYL YELLOW G 132, COLANYL YELLOW G 500, COSMENYL YELLOW G 30, COSMENYL YELLOW GLS GRAN,COLANYL YELLOW 10G 131, COSMENYL YELLOW 10G, HOSTATINT YELLOW 12G 500, HANSA YELLOW G 02, HANSA YELLOW 10, HANSA YELLOW 10G 41 GRAN, PERMANENT YELLOW DHG, PERMANENT YELLOW DHG N22, PERMANENT YELLOW DHG N26, PERMANENT YELLOW 2050G, GRAPHTOL YELLOW GR, HOSTAFINE YELLOW GR, PERMANENT YELLOW GR, PERMANENT YELLOW GR 01, PERMANENT YELLOW GR 04, PERMANENT YELLOW P-GRL 06, PERMANENT YELLOW P-GRL 07, VISCOFIL GOLDEN RVD, PERMANENT YELLOW P-G, PERMANENT YELLOW GA GRAN, FLEXONLY YELLOW WF 141, VISCOFIL YELLOW A2GN, PERMANENT YELLOW NCG, GRAPHTOL YELLOW GG, PERMANENT YELLOW GG 02, COLANYL YELLOW NCG 131, HOSTAPRINT YELLOW GG-HW 30,VISCOFIL YELOW GGVD, COLANYL OXIDE OLIVE GS 100, COLANYL OXIDE YELLOW R 132, COLANYL OXIDE YELLOW 531, COSMENYL OXIDE YELOW R, HOSTAFINE TRANSOXIDE YELLOW R, HOSTAFINE YELLOW E-GO, HOSTAFINE OXIDE YELLOW R 500, HOSTATINT OXIDE YELLOW A-R 100, HOSTATINT TRANSOXIDE YELLOWA-2R 100, HOSTATIN TRANOXIDE YELLOW R 500, HOSTATINT YELLOW 4GX 500, COLANYL YELLOW 5GX 130, COLANYL YELLOW 5GX 500, COLANYL YELLOW 2GXD 130, COLANYL YELLOW 2GXD 500, HANSA BRILLIANT YELLOW 4GX, HANSA BRILLIANT YELLOW 5GX, HANSA BRILLIANT YELLOW 5GX 03, HANSA BRILLIANT YELLOW2GX 70, HANSA BRILLIANT YELLOW 5GXT VP 3754, FLEXONYL YELLOW WF 074, HOSTATINT YELLOW 2 GXD 500, HOSTATINT YELLOW A-2GXD 130 R, HOSTATINT YELLOW E-2GXD, VISCOFIL YELOW AGX, GRAPHTOL YELLOW H10G, NOVOPERM YELLOW H10G 01, NOVOPERM YELLOW HR, NOVOPERM YELLOW HR 02, NOVOPERM YELLOW HR 04, NOVOPERM YELLOW HR 70, NOVOPERM YELLOW P-HRE, NOVOTEX YELLOW HR 02, PV FAST YELLOW HR, PV FAST YELLOW HR 02, COLANYL YELLOW HR 130, COLANYL YELLOW HRD 131, COLANYL YELLOW HRD 500, FLEXOPRINT YELOW HR, HOTAFINE YELLOW HR, HOSTAPRINT YELLOW HR 32, HOSTASIN YELLOW HR 30, HOSTATINT YELLOW A-HRD 100, HOSTATINT YELLOW A-HRD, RENOL YELLOX HR-HW 30, VISCOFIL YELLOW RR 31 VP 3503, COLONYL YELLOW FGL 132, COLONYL YELLOW FGL 500, NOVOPERM YELLOW FGL, INK JET YELLOW H2G, NOVOPERM YELLOW H2G, PV FAST YELLOW H2G, PERMANENT YELLOW DGR, PERMANENT YELLOW GRL 03, GRAPHTOL YELLOWH2R, NOVOPERM YELLOW H2R, NOVOPERM YELLOW P-M3R, POLYSYNTHREN YELLOW NG, HOSTAPERM YELLOW HN4G, HOSTAPERM YELLOW H4G, HOSTAPERM YELLOW H4G 70, INK JET YELLOW H4G VP 3853, HOSTAPERM YELLOW H3G, COLANYL YELLOW H3G, COLANYL YELLOW H3G 130, COLONAYL YELLOW H3G 500, HOSTATINT YELLOW H3G 500, HOSTATINT YELLOW A-H3G 100, HOSTAJET YELLOW 4G-PT VP 2669, HOSTAPRINT YELLOW 3GP 32, HOSTTATINT YELLOW E-5GD, VISCOFIL YELLOW 2GLL, GRAPHTOL YELLOW 3GP, INK JET YELLOW 4G, INK JET YELLOW 4GC VP 3854, NOVOPERM YELLOW 4G 01, NOVOPERM YELLOW 5GD 71, TONER YELLOW 4G, TONER YELLOW 3GP, PERMANENT YELLOW GRS 80, PERMANENT YELLOW GRY 82, HOSTAPERM YELLOW H6G, PERMANENT YELLOW GRX 83, PERMANENT YELOW GRX 86, NOVOPERM YELLOW P-HG, PV FAST YELLOW HG, PV FAST YELLOW HG01, TONER YELLOW HG, HOSTAPERM OXIDE YELLOW BV 01, HOSTACOPY HG-Y 101, HOSTAPRINT YELLOW HG 32, HOSTASIN YELLOW HG, COLANYL OXIDE YELLOW BV 100, COLANYL OXIDE YELLOW BV 530, HOSTATINT OXIDE YELLOW BV 500, HOSTATINT OXIDE YELLOW A-BV 100, HOSTAPRINT YELLOE HGR 32, PV FAST YELLOW HGR, PV FAST YELLOW H2GR, POLYSYNTHREN YELLOW RL, NOVOPERM YELLOW F2G, HOSTAPERM YELLOW H5G, PV FAST YELLOW H9G, HOSTATINT YELLOW A-F2G 100, HANSA RED GG, GRAPHTOL ORANGE GPS, PERMANENT ORANGE G, GRAPHTOL ORANGE RL, PERMANENT ORANGE RL 01, PERMANENT ORANGE RL 70, NOVOPERM ORANGE HL, NOVOPERM ORANGE HL 70, NOVOPERM ORANGE HL 70-NF, GRAPHTOL RED HFG, NOVOFERM RED HFG, HOSTAPERM ORANGE GR, PV FAST ORANGE GRL, NOVOPERM ORANGE H5G 70, PV FAST ORANGE H2GL, PV FAST ORANGE 6RL, POLYSYNTHRE BROWN 3RL, PV FAST ORANGE, H4GL 01, PERMANENT ORANGE 2RLD 71, VISCOFIL ORANGE GRVD, COLANYL RED GG 131, COLANYL RED GG 500, FLEXONLY ORANGE SP-G, FLEXONLY ORANGE WF 131, HOSTASIN ORANGE G 30, VISCOSIL ORANGE GG 30 VP 3525, RENOL ORANGE RL-HW 30, VISCOFIL ORANGE RL 30 VP 3930, HOSTATINT ORANGE HLD 500, HOSTATINT ORANGE HLD 500, HOSTATINT ORANGE E-HLD, HOSTAPRINT RED HFG 32, HOSTATINT ORANGE GR 500, HOSTAPRINT H4GL 32, HOSTATINT ORANGE 2RLD 500, HOSTATINT ORANGE A-2RLD 100, HOSTATINT ORANGE E-2RLD, PERMANENT RED FRR, HANSA SCARLET RNC, HANSA RED B, HANSA RED 3B, HANSA RED 3B, HANSA RED R, PERMANENT CARMINE FB 01, PERMANENT RED FRLL 01, PERMANENT BORDEAUX FRR, PERMANENT BORDEAUX FGR, GRAPHTOL RED BB, GRAPHTOL RED P2B, NOVOTEX RED ARCY, PERMANENT RED LB 01, GRAPHTOL FIRE RED 3RLP, NOVOPERM RED 5BLS, NOVOPERM RED BLS 02, GRAPHTOL RED LC, GRAPHTOL RED LG, PERMANENT LAKE RED LCLL, PERMANENET LAKE RED LCY, VISCOFIL RED AGN, VISCOFIL RED GVD, COLANYL CARMINE FB 130, COSMENYL CARMINE FB 01, COSMENYL RED BLS GRANN, VISCOFIL RED BL, COLANYL RED FRLL 131, VISCOFIL RUBINEBFVD, HOSTASIN RED B 30, HOSTASIN RED LC 30, COSMETIC RED 3B, GRABHTOL RUBINE L4B, PERMANENT RUBINE L4B 01, PERMANENT RUBINE L4BT, PERMANENT RUBINE L5B 01, PERMANENT RUBINE L5BT, PERMANENT RUBINE P-L7B 01, PERMANENT RUBINE LPM, PERMANENT RED FGR, PERMANENT RED FGR 02, PERMANENT RED FGR 03, PERMANENT RED FGR 70, COLANYL OXIDE RED B 130, COLANYL OXIDE RED B 530, COLANYL OXIDE RED G 100, COLANYL OXIDE RED G 530, HOSTAFINE TRANSOXIDE RED B 30, HOSTATINT OXIDE RED B 500, HOSTATINT OXIDE RED A-B 100, HOSTATINT OXIDE RED E-OR, HOSTATINT TRANSOXIDE RED A-G 100, HOSTATINT TRANSOXIDE RED B 500, COLANYL RED FGR 131, COLANYL RED FGR 530, COLANYL RED FGRD 500, COLANYL RED FGRG 130, FLEXONLY RED SP-FGR, HOSTAFINE RED FGR, HOSTATINT RED A-FGRD 130 R, HOSTATINT RED FGR 500, RENOL RED FGR-HW 30, HOSTAPERM PINK E, HOSTAPERM PINK E TRANSP O1, HOSTAPERM PINK E 02, HOSTAPERM PINK EB TRANSP, HOSTAPERM PINK E-WD, INT JET MAGENTA E 02, PV FAST PINK E, PV FAST PINK E 01, TONER MAGENTA E, TONER MAGENTA E 02, PV FAST RED 3B, NOVOTEX CARMINE FBB, PERMANENT CARMINE FBB 02, PERMANENT PINK F3B 01, PV FAST RED B, HOSTAPERM SCARLET GO, HOSTAPERM SCARLET GO TRANSP, GRAPHTOL RED F3RK 70, GRAPHTOL RED F5RK, NOVOPERM RED F2RK 70, NOVOPERM RED F3RK 70, NOVOPERM RED F5RK, NOVOTEX RED F4RK, GRAPHTOL CARMINE HF3C, NOVOPERM CARMINE HF3C, HOSTAPERM RED P2GL-WD, COLANYL PINK E 100, COLANYL PINK E 500, COLANYL PINK E-WD 500, HOSTACOPY E 02-M 101, HOSTAFINE MAGENTA E, HOSTAJET MAGENTA E-PT, HOSTAPRINT PINK E 32, HOSTATINT PINK E 500, HOSTATINT PINK A-E 100, HOSTATINT PINK E-E, FLEXONLY CARMINE SP-FBB, HOSTACOPY FBB 02-M 101 VP 3100, RENOL CARMINE FBB-HW 30, HOSTAPRINT RED B 32, COLANYL RED B 32, COLANYL SCARLET GO 130, COLANYL SCARLET GO 530, HOSTATINT SCARLET GO 500, HOSTAFINE RED F5RK, HOSTATINT RED A-F3RKD 100, HOSTATINT RED 1-F3RKD, RENOL RED F5RK-HW 30, VISCOFIL RED F5RK 30 VP 3501, HOSTAFINE RED P2GL, COSMETIC PNIK RC 01, PERMANENT RUBINE F6B, PERMANENT RUBINE F6B 01, PERMANENT RUBINE P-F7B, GRAPHTOL CARMINE HF4C, NOVOPERM CARMINE HF4C, NOVOPERM RED HF4B, PV FAST RED HF4B, NOVOPERM RED HF3S, NOVOPERM RED HF3S 70, GRAPHTOL RED HF2B, NOVOPERM RED HF2B 01, PERMANENT RED P-FK, NOVOPERM RED BN, FV FAST RED BNP, NOVOPERM SCARLET 4RF 01, PV FAST RED HB, HOSTAPERM RED D2G 70, HOSTAPERM RED D3G 70, PV FAST RED D3G, GRAPHTOL RED 2BN, PERMANENT RED P-F7RK, PV FAST RED HGR, FLEXONLY RUBINE A-F6B 30, HOSTAFINE RUBINE F6B, HOSTAPRINT CARMINE HF4C 32, COLANYL RED HF3S 500, HOSTAFINE RED HF3S, HOSTAPRINT RED HF2B 32, HOSTASIN RED HF2B 30, RENOL RED HF2B-HW 30, HOSTAPRINT RED BNP 32, VISCOFIL SCARLET A-4RF, COLANYL RED D3GD 500, HOSTAPRINT RED D3G 32, HOSTAPRINT RED D3GD 500, HOSTAPRINT RED A-D3GD 100, HOSTAPRINT RED E-D3GD, HOSTAPERM RED E2B 70, HOSTAPERM RED E3B, HOSTAPERM RED E5B 02, HOSTAPERM RED VIOLET ER 02, INK TETZ MAGENTA E5B 02, PV FAST RED E3B, PV FAST RED E5B, PV FAST RED E4G, PV FAST VIOLET ER, HOSTAPERM VIOLET BL 01, HOSTAPERM VIOLET RL SPEC, HOSTAPERM VIOLET RL-NF, HOSTAPERM VIOLET RL 02, HOSTAPERM VIOLET P-RL, HOSTAPERM VIOLET BLP, HOSTAPERM VIOLET RL, GRAPHTOL BORDEAUX HF3R NOVOPERM BORDEAUX HF3R, COLANYL RED E3B 130, COLANYL RED E3B 500, HOSTAJET MAGENTA E5B-PT VP 3565, HOSTAPRINT RED E5B 32, HOSTAPRINT VIOLET ER 32, HOSTATINT RED VIOLET E-ER 100, HOSTATINT RED VIOLET E-ER, COLANYL VIOLET RL 131, COLANYL VIOLET RL 500, COSMENYL VIOLET RL, HOSTAFINE VIOLET RL, HOSTAPRINT VIOLET RL 32, HOSTATINT RED E-E3B, HOSTATINT VIOLET RL 500, HOSTATINT VIOLET A-RL 100, HOSTATINT VIOLET E-BL, RENOL VIOLET BLNL, HOSTAPRINT BORDEAUX HF3R 32, VISCOFIL BORDEAUX BB 30 VP 3504, GRAPHTOL BLUE AN, HOSTAPERM BLUE A2R, HOSTAPERM BLUE A4R, HOSTAPERM BLUE BT-728-D, HOSTAPERM BLUE BT-729-D, PV FAST BLUE A2R, PV FAST BLUE A4R, HOSTAPERM BLUE AFL, HOSTAPERM BLUE BT-627-D, HOSTAPERM BLUE B2G, HOSTAPERM BLUE B2G-L, HOSTAPERM BLUE B4G, PV FAST BLUE BG, HOSTAPERM BLUE BFL, HOSTAPERM BLUE BT-617-D, COSMENYL BLUE BLS GRAN, VISCOFIL BLUE ARN, VISCOFIL BLUE BL 500, VISCOFIL BLUE FRVD, COLANYL BLUE A2R 131, COLANYL BLUE A2R 500, COSMENYL BLUE A4R, HOSTAPRINT BLUE A2R 32, HOSTASIN BLUE A2R 30, COLANYL BLUE B2G 131, BLUE B2G 500, FLEXONLY BLUE WF 153, HOSTACOPY BG-C 101, HOSTAFINE BLUE B2G, HOSTAJET CYAN BG-PT, HOSTAPRINT BLUE B2G 32, HOSTATINT BLUE B2G 500, HOSTATINT BLUE A-BG 100, HOSTATINT BLUE E-B2G, RENOL BLUE B2G-HW 30, VISCOFIL BLUE B2G 30 VP 3494, COLANYL OXIDE BLUE COR 100, COLANYL OXIDE BLUE COR 530, HOSTATINT OXIDE BLUE COR 500, HOSTAPERM GREEN GG 01, HOSTAPERM GREEN GNX, HOSTAPERM GREEN GNX-C, PV FAST GREEN GNX, HOSTAPERM GREEN 8G, COLANYL GREEN GG 131, COLANYL GREEN GG 500, COSMENYL GREEN GG, COSMENYL GREEN 2GLS GRAN, HOSTACRYL GREEN GNX, HOSTAFINE GREEN GN, HOSTAPRINT GREEN GG 32, HOSTASIN GREEN GG 30, HOSTATINT GREEN GG 30, HOSTATINT GREEN GG 500, HOSTATINT GREEN A-GNX 100, HOSTATINT GREEN E-3GLS, RENOL GREEN GG-HW 30, VISCOFIL GREEN A-GNS, COLANYL OXIDE GREEN G 131, COLANYL GREEN G 530, HOSTATINT OXIDE GREEN G 500, COLANYL OXIDE GREEN CO 100, HOSTATINT OXIDE GREEN CO 500, HOSTAPERM BROWN HFR 01, PV FAST BROWN HFR, PV FAST BROWN RL, COLANYL OXIDE YELLOW CR 130, COLANYL OXIDE YELLOW CR 530, HOSTATINT OXIDE YELLOW A-CR 100, HOSTATINT OXIDE YELLOW E-CT, HOSTACRYL BROWN HFR, HOSTAPRINT BROWN HFR 32, RENOL BROWN HFR-HW 30, VISCOFIL BROWN HFR 30 VP 3203, HOSTAPRINT BROWN RL 32, COLANYL BLACK N 131, COLANYL BLACK N 500, COLANYL BLACKRPR 130, COSMENYL BLACK R, FLEXONLY BLACK A-CB, FLEXONLY BLACK PR 100, FLEXONLY BLACK WF 007, FLEXONLY BLACK CB 01, HOSTAFINE BLACK T 30, HOSTAFINE BLACK TS 30, HOSTAJET BLACK O-PT, HOSTAPRINT BLACK L 32, HOSTATINT BLACK GR 500, HOSTATINT BLACK A-N 100, HOSTATINT BLACK E-BLN, RENOL BLACK R-HW 30, VISCOFIL BLACK AV, VISCOFIL BLACK 2BLN, VISCOFIL BLACK VBC, COLANYL OXIDE BLACK B 100, COLANYL OXIDE BLACK B 530, COLANYL OXIDE OLIVE GS 100, HOSTATINT OXIDE BLACK B 500, COLANYL WHITE R 100, COLANYL WHITE R 500, FLEXONLY WHITE R 130, FLEXONLY WHITE RL 130 VP 3070, FLEXONLY WHITE RS, HOSTATINT WHITE R 500, HOSTATINT WHITE A-R 100, HOSTATINT WHITE E-TD, RENOL WHITE T-HW 30, VISCOFIL WHITE A-RCL 30, SANOLIN QUINOLINE YELLOW 70, SANOLIN YELLOW E-2GL, DUASYN ASID YELLOW XX-SF, SANOLIN TARTRAZINE X 90, ANOLIN PONCEAU 4RC 82, SANOLIN PONCEAU SP LIQUIDE, SANOLIN RHODAMINE B 02, SANOLIN RED NBG, SANOLIN VIOLET FBL, SANOLIN VIOLET AS-FBL LIQUIDE, SANOLIN RED N-6B, SAVINYL DARK VIOLET R, SANOLIN VIOLET E2R, SANOLIN VIOLET AS-E2R LIQUIDE, DUASYN TURQUOIZE E-VS, DUASYN ASID BLUE AE LUQUID, DUASYN ASID BLUE AE-SF 30 LIQUID, DUASYN ASID BLUE AE 30, SANOLIN BLUE AE 90, SANOLIN BLUE NBL, DUASYN INK BLUE SLK, SANOLIN BLUE EHRL, SANOLIN BLUE EHRL LIQUIDE, SANOLIN GREEN 6 GLN, SANOLIN YELLOW BG 30, DUASYN YELLOW RWI LIQUIDE, DUASYN YELLOW 3GF-SF LIQUIDE, SANOLIN VIOLET AS-SP LIQUIDE, CARTASOL YELLOF 3GF LIQUIDE, SANOLIN FAST TURQUOISE GLL, DUASYN JET CYAN FRL-SF LIQUIDE, SANOLIN CYAN FRL 10 LIQUIDE, SANOLIN TURQUOISE BLUE FBL, SOLVAPERM RED VIOLET R, SANOLIN ORANGE RGL 90, SANOLIN PATENT BLUE V 85 01, DUASYN RED 3B-SF LIQUIDE, DUASYN BRILLANT RED F3B-SF LIQUIDE, SANOLIN GREEN R-3GL, SANOLIN GREEN R-3GL LIQIUDE, FAT ORANGE R 01, FAT YELLOW 3G, SAVINYL YELLOW 2RLS, SAVINYL YELLOW 2GLS 01, SAVINYL YELLOW RLSN, SAVINYL YELLOW RLS, SOLVAPERM YELLOW 2G, POLYSYNTHREN YELLOW GG, SAVINYL ORANGE RLS, SOLVAPERM ORANGE 3G, SAVINYL ORANGE RLSE, HOSTASOL RED GG, SAVINYL RED 3BLS, SOLVAPERM RED PFS, SAVINYL RED 3BLS, SOLVAPERM RED,PFS, SAVINYL FIRE RED 3GLS, SAVINYL PINK 6BLS, SOLVAPERM RED G, POLYSYNTHREN RED GFP, SOLVAPERM RED 2G, SOLVAPERM RED BB, POLYSYNTHREN RED GG, SOLVAPERM VIOLET RSB, POLYSYNTHREN VIOLET G, SOLVAPERM RED VIOLET R, FAT BLUE B 01, SAVINYL BLUE GLS, POLYSYNTHREN BLUE R, SOLVAPERM GREEN GSB, SOLVAPERM GREEN G, POLYSYNTHREN BROWN R, DUASYN BLACK A-RG, COSMETIC PNIK RC 01, HOSTASOL RED 5B,

1 yorum

  1. Köpük baloncuk suyu yapıyorsanız iletişime geçelim.
    numaram 5319203115.

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.